Ondanks de zorg die door Uitgeverij Topaaz aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan deze niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de gegevens op deze site. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd c.q. aangeleverd en Uitgeverij Topaaz is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de site www.hondensport.nl c.q www.hondensport.com kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen inzake de aangeboden informatie.