Adverteren IN Hondensport en Sporthonden en OP internet
De enige -uit de praktijk bewezen- manier om uw advertentie in de picture te plaatsen bij uw beoogde doelgroep van de echte hondensportliefhebbers, SNEL EN EFFECTIEF tegen de laagste kosten, succes verzekerd !
Meer dan 1.600.000 bezoekers en liefhebbers van hondensport zijn u voorafgegaan !

Bij plaatsing advertentie in het blad Hondensport & Sporthonden volgt gratis plaatsing advertentie op internet ;


KOSTEN advertentie  (ACTIE, sterk verlaagde tarieven !)
Kosten voor plaatsing advertentie in het blad Hondensport en Sporthonden èn op de drukbezochte website (plaatsingsduur ruim 2 maanden !) :
-
t/m 25 woorden : slechts € 15,00
- t/m 50 woorden : slechts € 22,50
- t/m 75 woorden : slechts € 32,50

-
t/m 100 woorden : slechts € 42,50 

- Direct na ontvangst van betaling wordt uw advertentie op internet geplaatst, plaatsing in het blad volgt in de eerstkomende editie (indien deze uiterlijk 2 weken voor verschijning is betaald).

- Let op : prijzen gelden uitsluitend voor particuliere advertenties !

- Kenneladvertentie 1 jaar lang in het blad  : slechts € 45,50  
 
klik hier voor meer info over kenneladvertenties

 

OPGAVE advertenties 
- Bij voorkeur via email of anders per fax of post. Bij gebruik van email ontvangt u een opgave v/d kosten direct retour.
Wij wijzen u erop dat plaatsing uitsluitend plaatsvindt na ontvangst betaling !

BETALING advertenties  
Nederlandse advertenties :  
- Stort het betreffende bedrag (zie boven) op girorekening 723 51 59 t.n.v. Uitgeverij Topaaz te Gasselte.
- Vermeld uw kennelnaam of naam reu/teef bij de betaling

Buitenlandse advertenties : 
Maak s.v.p. het betreffende bedrag (zie boven) over op SNS bankrek. 95.79.74.302
ten name van Uitgeverij Topaaz - Kamplaan 2 - 9462 TS  Gasselte - Holland (bedrag dient netto, dus zonder aftrek bankkosten ontvangen te zijn !).  Vermeld s.v.p. de internationale bankgegevens bij uw overmaking:
IBAN : NL21SNSB0957974302
(Swift : SNSBNL2a)

Inlichtingen : Uitgeverij Topaaz - Kamplaan 2 - 9462 TS Gasselte - tel (0599) 563 980  -  fax (0599) 563 858   email

terug naar index Hondensport & Sporthonden