Uitslag NK Speurhond 2009
Het Nederlandse Kampioenschap IPO zal in 2009 plaatsvinden op 4 en 5 april in Apeldoorn. 
De organisatie is in handen van de Commissie Werkhonden (CWH) in nauwe samenwerking met de NBG vereniging HWG de Vlijt. Keurmeesters zijn:
Afd A: de heer A. van Yperen
Afd B: de heer B. Kleinhesselink
Afd C: de heer B. Ekhart
Pakwerkers : Erik Vermunt (kort) en Ralph Sweebroek (lang), reserve: Roy Immers.
Besluiten Werkhondenraad m.i.v. 1-1-2009 !
Tarievenoverzicht examens/wedstrijden e.d. met ingang van 01-01-2009
Vanwege aanpassing examengeld NIEUWE bevestigingsformulieren voor keurmeesters
SPERDATA 2009 :
Het Nederlandse Kampioenschap Speuren 2009 op 21 en 22 februari.

Het Nederlandse Kampioenschap voor Werkhonden 2009 zal plaatsvinden in het 1ste  volle weekend van april, te weten 4 en 5 april.

Titel Kampioen Speurkampioen v.a. 1 januari 2009 (aanpassing Kynologisch Reglement)
Beoordelingsafspraken Africhtingskeurmeesters
Reglement IPO -  deelexamens
Reglement inzake deelname van gecoupeerde honden